NetRate Oy


NetRate Oy on yritysten tuottavuuden kehittämiseen erikoistunut yritys. Osaamisen perusteet ovat rakentunut yli 20 vuoden aikana PK-teollisuuden johtotehtävissä ja johtoryhmätyöskentelyssä.


Koulutus- ja kehittämishankkeet suunnitellaan yhdessä toimeksiantajan edustajien kanssa siten, että ne ottavat huomioon yrityksen erityispiirteet ja pitkän tähtäimen tavoitteet. Henkilökunnan sitoutuminen hankkeeseen on erittäin tärkeää ja siksi panostamme yhteistyöhön henkilöstön kanssa jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Laaja yhteistyöverkostomme on tarvittaessa mukana tukemassa tavoitteeseen pääsyä.


Kehittäminen vaatii jatkuvaa pitkäjänteistä yhteistyötä henkilöstön kanssa.
Me tulemme mielellämme alan erikoisosaajina tukemaan tätä kehitystä.


NetRate Oy

Pentti Halme